Ale równość we wszystkim – synonim

Im więcej kobiet zna mężczyzna, tym bardziej prymitywny pogląd o nich sobie wyrabia? Upadłem na treningu i ocknąłem się dopiero w karetce. Nie ma gorszego widoku niż zombie snujący się pomiędzy siłownianymi sprzętami. Złote jabłka na sprzętach ze srebra to słowo mówione w czasie właściwym. Ja postaram się opisać kilka podstawowych zasad, które są sprawdzone od wielu lat. Nie wiedział tego Przemek, kumpel z klasy, toteż stracił dwa zęby stałe, jak mu przyłożyli za to, że nie chciał oddać swojej komórki. Wynika on po części i stąd, że należy przeciwstawić wszystko to co uważamy za narodowe czyli pewne wartości, tradycję, język temu co nienarodowe czyli inne, obce a w konsekwencji europejskie? Czy pragniemy więc, by przyszedł jakiś socjalista i zniszczył nasze dobrowolne umowy, zatrzymał podział pracy, zastąpił połączone wysiłki wysiłkami pojedynczego człowieka i spra
wił że cywilizacja zaczęłaby się cofać? Wymyślam te satyry na poczekaniu, nawet się nie zastanawiając, czy mają jakąś wartość artystyczną! Miejsce, z którego Jordania słynie na cały świat, to kamienne miasto Petra. Nie tak dawno ci sami politycy, dziś przedstawiający się jako namiętni sojusznicy praw związkowych, doprowadzili do nieprzyjęcia przez Polskę europejskiej Karty Praw Podstawowych, w której istotne miejsce zajmują wynegocjowane przez ruch związkowy gwarancje przestrzegania prawa pracy oraz praw zapewniających znaczącą pozycję związków w europejskim ładzie społecznym. Nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby niczyje nie podam trucizny, ani też takiego nie powezmę zamiaru, jak również nie udzielę żadnej niewieście środka poronnego. Owszem, może głodzić się dobrowolnie i jest to jej święte prawo. Ludzi trzeba szukać nie z latarnią, ale z sercem, bo tylko na miło ść otwierają serca. Władze zgłaszały się w prośbą o p

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s